Có quầy, có nan, có kính

Hiển thị tất cả 6 kết quả

-6%

Bàn hâm nóng thức ăn

Bàn hâm nóng thực phẩm 10 khay

8.500.000
-5%

Bàn hâm nóng thức ăn

Bàn hâm nóng thực phẩm 12 khay

9.500.000
-5%

Bàn hâm nóng thức ăn

Bàn hâm nóng thực phẩm 14 khay

10.500.000
-4%

Bàn hâm nóng thức ăn

Bàn hâm nóng thực phẩm 20 khay

13.500.000
-7%

Bàn hâm nóng thức ăn

Bàn hâm nóng thực phẩm 6 khay

6.500.000
-6%

Bàn hâm nóng thức ăn

Bàn hâm nóng thực phẩm 8 khay

7.500.000