Có quầy, có nan, không kính

Hiển thị tất cả 8 kết quả

-6%

Bàn hâm nóng thức ăn

Bàn hâm nóng thực phẩm 10 khay

8.000.000
-5%

Bàn hâm nóng thức ăn

Bàn hâm nóng thực phẩm 12 khay

9.000.000
-5%

Bàn hâm nóng thức ăn

Bàn hâm nóng thực phẩm 14 khay

10.000.000
-4%

Bàn hâm nóng thức ăn

Bàn hâm nóng thực phẩm 16 khay

11.000.000
-4%

Bàn hâm nóng thức ăn

Bàn hâm nóng thực phẩm 18 khay

12.000.000
-4%

Bàn hâm nóng thức ăn

Bàn hâm nóng thực phẩm 20 khay

13.000.000
-8%

Bàn hâm nóng thức ăn

Bàn hâm nóng thực phẩm 6 khay

6.000.000
-7%

Bàn hâm nóng thức ăn

Bàn hâm nóng thực phẩm 8 khay

7.000.000